Jít na obsah

Opery

Watch Your Pantry – celovečerní anglická komorní opera na libreto Yohanana Kaldiho podle Čapkovy povídky Ukradený dokument, 2003

Velký Gatsby – celovečerní opera, libreto D Dvořák volně podle Francise Scotta Fitzgeralda, na objednávku Národního divadla v Praze, 2005

Bylo nás pět, zdálo se miopera na libreto Arnošta Goldflama podle Karla Poláčka, na objednávku Státní opery Praha, 2001

Ezio – barokní opera Johanna Adolfa Hasseho (1748), přepracování a dokomponování, na zakázku festivalu v Bayreuthu k 250. výročí otevření Markgräfliches Opernhaus, premiéra 1998

Anička skřítek a Slaměný Hubert – celovečerní dětská komorní opera podle Vítězslava Nezvala, premiéra v Divadle rozmanitostí Most, pak divadlo Groteska Krakow, 1987